Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

14.1.2021

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Disgyblion yr wythnos

 

Ar ddydd Gwener cynhaliwyd ein gwasaneth ar-lein cyntaf yn y cartref. Rhoddwyd tystysgrifau i nifer o ddisgyblion am eu gwaith caled yn ystod y cyfnod clo hyd yma.

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin           Connie ac Eirlys

Derbyn                        Betsi a Niamh

Blwyddyn 1     Isla

Blwyddyn 2     Calan

Blwyddyn 3     Fynley F

Blwyddyn 4     Broghan

Blwyddyn 5     Leah S

Blwyddyn 6     Connor H

 

Ymdrech Awrol

 

Meithrin           Anna a Scott

Derbyn                        Ffion T

Blwyddyn 1     Noah D

Blwyddyn 2     Beck

Blwyddyn 3     Aled M

Blwyddyn 4     Felicity M

Blwyddyn 5     Taylan

Blwyddyn 6     Thomas N

 

Patrwm iaith yr wythos

 

Dysgu ar-lein

 

Diolch yn fawr i ein holl rieni am gefnogi gyda dysgu ar lein. Da iawn hefyd i’r disgyblion am weithio mor galed a chwblau y tasgau. Rydym yn deall ei bod yn anodd iawn i rieni gydbwyso dysgu ar-lein, gweithio o’r ty a gofal plant.

Rydym yn awyddus i glywed sut mae dysgu ar lein yn mynd trwy arolwg syml ar Schoop.

 

Fideos lles

 

Mae ein fideo lles diweddaraf ar gael nawr trwy Dojo a safle Facebook rhieni Ysgol Bryn Onnen. Bydd fideos gan Miss Williams-Jones a Mr Webb yn dilyn yn fuan

 

Dear Parent / Guardian,

           

Pupil of the week

 

This week saw our first online assembly from home. A big thank you to all who joined. During the lockdown we will be awarding two certificates in each class. One will be our usual “Pupil of the Week” certificate and we are introducing our “Lockdown Heroes” certificate for any pupils who are always on task and go beyond what is asked with their online learning.

 

This week’s winners are;

 

Pupil of the week

 

Meithrin           Connie and Eirlys

Derbyn                        Betsi a Niamh

Blwyddyn 1     Isla A

Blwyddyn 2     Calan

Blwyddyn 3     Fynley

Blwyddyn 4     Broghan

Blwyddyn 5     Leah S

Blwyddyn 6     Connor

 

Lockdown Heroes

 

Meithrin           Anna and Scott

Derbyn                        Ffion T

Blwyddyn 1     Noah D

Blwyddyn 2     Beck

Blwyddyn 3     Aled

Blwyddyn 4     Felicity M

Blwyddyn 5     Taylan

Blwyddyn 6     Thomas N

 

Assembly

 

We will be having a prize giving assembly every Friday at 2 00. It will be available on Teams via Hwb (All Key stage 2 pupils should have it in their calendar) and on Dojo for Foundation Phase. We will post certificates to all winners.

 

Online learning

 

A huge thank you to parents and pupils for the way you have been taking part in online learning this term. All staff understand how difficult it is to juggle home learning, working from home, child care and the many other things you are having to do.

If you are having difficulty with any task or technological issues with Hwb please feel free to contact the school, there are staff here daily who can help.

 

As it seems we could be doing this for another 4 weeks we are interested in finding out what is working and what isn’t. A short survey (only 5 questions) can be found on Schoop.

 

Wellbeing videos

 

Our latest wellbeing video is now available on Dojo and the Ysgol Bryn Onnen parents Facebook page. Dance sessions with Miss Williams-Jones and a music session with Mr Webb will follow shortly.

 

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top