Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

10.12.2020

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Diwedd y tymor

 

Mae hi wedi bod yn dymor rhyfedd iawn ac yn anffodus dydy hi ddim wedi bod yn bosib cynnal nifer o weithgareddau yr ydym fel arfer yn eu cymryd yn ganiataol. Rydym wedi colli gweld nifer o ymwelwyr rheolaidd ac wrth gwrs y sioeau Nadolig traddodiadol.

 

Staff

 

Mae wedi bod yn dymor anodd a hir i ein staff hefyd. Mae’r system o gadw y disgyblion mewn swigod yn golygu nad oes llawer o gyfleoedd i staff gwrdd a’u gilydd. Mae staff sydd mewn dosbarth ar ben eu hunain yn enwedig yn gweld ychydig iawn o oedolion eraill trwy’r wythnos.

 

Rydyn ni fel athrawon hefyd yn mwynhau cyngherddau, tripiau sioeau ac ati yn yn gweld eu heisiau.

 

Felly, cymrwch eiliad o’ch diwrnod prysur i ddweud diolch wrth athrawon eich plant ar ddiwedd y tymor.

 

Presenoldeb yn yr wythnos olaf

 

Fel y gwyddoch mae llywodraeth Cymru a Thorfaen wedi cyhoeddi y bydd ysgolion ar agor tan ddiwedd y tymor. Rydym yn deall bydd nifer o rieni yn nerfus am ddanfon eu plant i’r ysgol yn ystod yr wyhnos olaf. Rydym wedi derbyn cadarnhad o Dorfaen na fydd unrhyw ddirwyon neu rybuddion yn cael eu danfon i deuluoedd sydd yn cadw ei plant o’r ysgol yn yr wythnos hon.

 

Ffrindiau Bryn Onnen

 

Mae Ffrinidau Bryn Onnen wedi gweithio yn galed iawn yn ystod y tymor i gasglu arian ar gyfer yr ysgol. Oherwydd eu gwaith caled rhoddwyd anrhegion i bob disgybl yn ein partion diwedd tymor.

 

Bydd Ffrindiau Bryn Onnen yn cynnal eu raffl Nadolig olaf ar ddydd Sul, Rhagfyr y 13eg.

 

Gweler manylion isod.

 

Da iawn Jack!

 

Da iawn Jack ym mlwyddyn 1. Mae Jack wedi gweithio gyda ei dad a ffrindiau i drwsio nifer o feiciau a’u gwerthu er mwyn codi arian tuag at eglwys leol. Roedd Jack wrthi yn brysyur gyda sbaneri yn trwsio y beiciau.

 

Dear Parent / Guardian,

           

End of Term

 

It has been a very strange term and as parents, pupils and staff we have all missed the activities that we would usually be enjoying at the end of term. We have all missed the performances and the singing and the Christmas Fayre. Small things we enjoy like visits from regular faces at the school such as Kerb Crafft, Blaenavon British Legion and many, others have been missed as well. I’m sure we won’t take these things for granted in the same way in the future.

 

A very big thank you to all parents and guardians for their support and understanding of safety measures we have had to put in place during the term. Hopefully as we move forward to spring and summer we will be able to return to more normal procedures.

 

Staff

 

It has also been a long term for staff. The system of keeping pupils in bubbles has made their days very long ones. As staff can’t move between bubbles we are unable to cover for each other at break times as we would previously especially on days when it is raining, As a result staff are often with their class from 9 15 to 3 30 with a break for lunch. In classes where only one adult works it also means they have very little interaction with other adults during the day. Usually school is a bustling and busy place with lots of fun activities to look forward to, these are activities we look forward to as well. Taking away activities such as trips, concerts and swimming lessons to name just a few take a lot of the fun out of the school day for children and staff alike.

 

So please take just a few seconds out of your busy schedule to say thank you to your children’s teachers at the end of the year.

 

Attendance in last week of term

 

Torfaen and Welsh Government have both decided schools should stay open until the end of term. We understand that many parents will be anxious about sending their children to school in the last week because of the possibility of having to self-isolate over Christmas. Torfaen have indicated there won’t be any fines/letters etc for parents who keep their children at home for this reason. We ask respectfully that any parents deciding to keep their children home inform the school so that we know the children are safe and healthy.

 

Well done Jack!

 

A very big well done to Jack in Year 1 who has worked with his Dad and some friends to fix broken bikes and sell them to raise money for their local church. Jack was hard at work with spanners and wrenches. Da iawn Jack!

 

Ffrindiau Bryn Onnen

 

Ffrindiau Bryn Onnen have worked very hard during the term to raise funds for the school. Through their hard-work we were able to buy Christmas presents for all our pupils which were distributed at the parties.

 

Remember the PTA are running our school lottery with cash prizes available every week.

 

Tea-towels to celebrate the school’s 25th anniversary are also available through the PTA.

 

Ffrindiau Bryn Onnen’s final Christmas raffle will be held on December 13th.

 

 

 

Top