Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

4.12.2020

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Partion Nadolig

 

Bydd pob dosbarth yn cael partion Nadolig wythnos nesaf. Bydd partion y Cyfnod Sylfaen ar ddydd iau, Rhagfyr 10ed ac yr Adran Iau ar ddydd Gwener, Rhagfyr 11eg.

 

Gall y plant wisgo dillad parti ar y diwrnod yma.

 

Diolch yn fawr i Ffrindiau Bryn Onnen am brynnu anrhegion Nadolig  i bawb.

 

Dosbarthu cardiau Nadolig

 

Rydym yn caniatau i y plant ddosbarthu cardiau mewn modd diogel. Os yw plant am roi cardiau i’w ffrindiau gofynwn iddynt ddod a’r cardiau i’r ysgol erbyn diwedd wythnos nesaf (11.12.2020). Byddwn wedyn yn cadw y cardiau yn ddiogel yn yr ysgol a’u dosbarthu ar ddydd Llun olaf y tymor.

 

 

Tywelion 25ain Ysgol Bryn Onnen

 

Eleni mae Ysgol Bryn Onnen yn dathlu ei phenblwydd yn 25 oed. Roedd nifer o weithgareddau gennym wedi cynllunio ar gyfer dathlu y digwyddiad.

Gobeithio y byddwn yn gallu cynnal digwyddiadau i ddathlu yn nhymor yr haf. Am y tro rydym wedi creu tywelion sychu llestri i’w gwerthu gyda lluniau o blant yr ysgol arnynt. Rwy’n siwr fod rhai ohonoch sydd yn gyn ddisgyblion yn cofio gwneud hyn yn 2005 i ddathlu penblwydd yr ysgol yn 10 oed!

 

Gallwch archebu tywelion trwy Ffrindiau Bryn Onnen a’u safle Facebook.

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4139189822764177&id=1751745611508622&__tn__=%2As%2As-R

 

Pris y tywelion yw £4 neu 3 am £10.

 

Coronafeirws

 

 

Hoffwn atgoffa rhieni i fod yn wyliadwrus o symptomau coronafeirws ymysg eu plant. Mae canolfan brofi symudol ar gael yn Nhorfaen ar hyn o bryd ac mae canlynaidau y profion yn dod nol o fewn 24-36 awr.

 

Gellir gweld manylion y canolfanau profi yma;

 

https://www.torfaen.gov.uk/en/News/2020/December/03-Mobile-COVID-19-Testing-Centres-in-Torfaen.aspx

 

 

Dear Parent / Guardian,

           

 

Christmas Parties

 

Classes will have Christmas parties on Thursday the 10th (Foundation Phase) and Friday 11th (Key Stage 2)of December. Children can wear their party clothes on these days.

The canteen will be preparing party boxes for all pupils, including Nursery. Pupils don’t need to bring a packed lunch in on this day (they can if they want to).

 

A big thank you to Ffrindiau Bryn Onnen who have bought and wrapped presents for all pupils.

 

Children sending Christmas cards

 

We are happy for any children who want to write cards for their friends in school to do so in a safe way. We ask that any cards are sent in by Friday, December 11th. We will then hold on to the cards safely and they can be shared on Monday, December 14th.

 

Celebratory tea towels

 

This year is Ysgol Bryn Onnen’s 25th anniversary. We had planned a number of activities to celebrate the event. Hopefully in the summer term restrictions will be relaxed and we will be able to invite parents and past pupils in to celebrate with us.

 

For the time being we have produced commemorative tea towels. Some of you who were children or had children at the school in 2005 will remember making one for the school’s 10th anniversary. 

 

Tea towels are on sale from Ffrindiau Ysgol Bryn Onnen’s Facebook page;

 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4139189822764177&id=1751745611508622&__tn__=%2As%2As-R

 

They cost £4 each or 3 for £10.

 

 

 

 

Coronavirus

 

I would like to remind all parents of the importance of being vigilant for any symptoms of coronavirus. We have not had a positive case since before half term and if we work together for the rest of the term we can all enjoy Christmas.

 

There are currently walk-up testing units in Torfaen and results from these are coming back within 24-36 hours.

 

Details of the testing units are available on the Torfaen website;

 

https://www.torfaen.gov.uk/en/News/2020/December/03-Mobile-COVID-19-Testing-Centres-in-Torfaen.aspx

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top