Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

17.1.2020

Annwyl Riant / Warcheidwad,

                                               

Dyma lythyron gan y Cyngor Ysgol a’r Llywodraethwyr.

 

Dear Parent / Guardian,

           

Please read these letters from the School Council and School Governors.

 

 

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top