Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

25.11.2020

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Digwyddiadau rhwng nawr a diwedd y tymor

 

Cinio Nadolig

 

Bydd cinio Nadolig i ddisgyblion ar ddydd Mercher, Rhagfyr 9ed. Nodwch os gwelwch yn dda na fydd ffynci na taten bob ar gael o’r gegin ar y dyddiad yma.

 

Parti Cyfnod Sylfaen

 

Bydd parti y Cyfnod Sylfaen ar ddydd Iau, Rhagfyr 10ed. Gall disgyblion y Cyfnod Sylfaen wisgo gwisg parti ar y dyddiad hwn.

Oherwydd na allwn drefnu bwyd parti fel yn y gorffenol bydd y gegin yn creu bocsys parti ar gyfer y plant.

Nid oes angen i blant y Cyfnod Sylfaen dalu am ginio ar y diwrnod hwn.

Gall y plant wisgo dillad parti ar y dydd.

 

 

Parti Adran Iau

 

Bydd parti Cyfnod Allweddol 2 ar ddydd Gwener, Rhagfyr 11eg. Gall disgyblion Cyfnod Allweddol 2 wisgo gwisg parti ar y dyddiad hwn.

Oherwydd na allwn drefnu bwyd parti fel yn y gorffenol bydd y gegin yn creu bocsys parti ar gyfer y plant.

Nid oes angen i blant dalu am ginio ar y diwrnod hwn.

Gall y plant wisgo dillad parti ar y dydd.

 

Diwrnod olaf i ddisgyblion

 

Y diwrnod olaf i ddisgyblion fydd dydd Iau, Rhagfyr 17eg. Bydd y diwrnod hwn yn ddiwrnod myffti.

 

Byddwn yn ail-agor ar ddydd Llun, Ionawr 4ydd.

 

Mygydau

 

Diolch i’r holl rieni sydd yn gwisgo mygydau wrth gasglu plant o’r ysgol. Bydd hyn yn helpu i gadw holl staff, disgyblion a rhieni yn ddiogel yn enwedig wrth i’r Nadolig agosau.

 

Raffl Ffrindiau Bryn Onnen

 

Cofiwch am rafflau Nadolig Ysgol Bryn Onnen. Bydd yr enillwyr cyntaf yn cael eu cyhoeddi ar ddydd Sul, Rhagfyr 29ain am 5 o’r gloch.

 

Diolch o galon i pawb sydd wedi cynnig gwobrau ar gyfer rafflau sydd i ddod dros yr wythnosau nesaf.

 

Taith gerdded dosbarth meithrin

 

Da iawn holl ddisgyblion y meithrin am gwblhau taith gerdded fwdlyd o gwmpas cae yr ysgol ar ddydd Iau. Mae’r plant wedi codi llawer o arian ar gyfer eu partion Nadolig ac i brynnu pethau da i’r dosbarth.

 

Disgyblion yr wythnos

 

Derbyn                       Niamh a Betsi

Blwyddyn 1                Jack, Isla a Kayden

Blwyddyn 2                Beck a Jacob

Blwyddyn 4                Brooke a Kenzie

Blwyddyn 6                Thomas N a Katie-Jayne

 

Patrwm iaith yr wythnos

 

Oes gen ti?                  Oes/Nac oes

 

Do you have…?          Yes I have/No I don’t.

 

Band yr wythnos

 

Bronwen Lewis

 

Dear Parent / Guardian,

 

Events between now and the end of term

 

Christmas dinner

 

Christmas dinner is on Wednesday, December 9th. This will be the only option from the kitchen on that day – there won’t be funky or salad bar.

 

Foundation Phase Christmas party

 

The Foundation Phase Christmas party is on Thursday, December 10th. Pupils can wear party clothes on this occasion.

For the party the kitchen are preparing party boxes for all Foundation Phase pupils instead of dinner. The party boxes will contain hot box will contain chips, pizza finger slice, chicken nuggets and sausage (vegetarian option available).

This will be free for all pupils as Covid-19 restrictions make it difficult for us to cater for parties in the usual way. So Foundation Phase pupils, please don’t pay for school dinner on this day.

The parties will be held in bubbles – pupils will not all mix in the hall for a party as in previous years.

 

Key Stage 2 Christmas party

           

The Key Stage 2 Christmas party is on Friday, December 11th. Pupils can wear party clothes on this occasion.

For the party the kitchen are preparing party boxes for all Key Stage 2 pupils instead of dinner. The party boxes will contain hot box will contain chips, pizza finger slice, chicken nuggets and sausage (vegetarian option available).

This will be free for all pupils as Covid-19 restrictions make it difficult for us to cater for parties in the usual way. So Key Stage 2 pupils, please don’t pay for school dinner on this day.

The parties will be held in bubbles – pupils will not all mix in the hall for a party as in previous years.

 

 

Last day of term for pupils

 

The last day of term for pupils will be Thursday, December 17th. School will finish at the usual time. Pupils can wear mufti clothing on this day. Please do not send toys in with your children.

 

Term will restart for pupils on Monday, January 4th.

 

Face coverings

 

A big thank you to all parents/grandparents who have followed our and government advice by wearing face coverings at pick up and drop off times. This will help us reduce the risk of infection to all pupils, parents and staff which is important at all times but especially in the run up to Christmas.

 

PTA Christmas raffle

 

Remember the first PTA Christmas raffle is being drawn at 5pm on Sunday, December 29th. See the poster below for more details.

A huge thank you to the all who have kindly donated prizes for future raffles.

 

 

Nursery sponsored walk

 

Well done to all Nursery pupils for completing their sponsored mud walk on Thursday. They have collected o lot of money to buy goodies for their Christmas party and the class. A big thank you to all parents and grandparents for sponsoring them.

 

Pupil of the week

 

Derbyn            Niamh and Betsi

Year 1             Jack, Isla and Kayden

Year 2             Beck and Jacob

Year 4             Brooke and Kenzie

Year 6             Thomas and Katie-Jayne

 

Language pattern of the week

 

Oes gen ti?                  Oes/Nac oes

 

Do you have…?          Yes I have/No I don’t.

 

Band of the week

 

Bronwen Lewis

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top