Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

12.11.2020

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

 

Plant Mewn Angen

 

Da iawn pawb am wisgo lan i Plant Mewn Angen heddiw roedd pawb yn edrych yn lliwgar a deniadol iawn.

 

https://donate.bbcchildreninneed.co.uk/

Nosweithiau rhieni – wythnos yn cychwyn Tachwedd 16eg

 

Cofiwch nosweithiau rhieni yr wythnos nesaf. Sicrhewch os gwelwch yn dda fod y manylion cyswllt cywir gyda’r ysgol ar eich cyfer. Bydd cyfyngiad amser o 10 munud ar bob apwyntiad er mwyn sicrhau fod pawb yn cael yr un tegwch.

 

Ffrindiau Bryn Onnen

 

Mae Ffrindiau Bryn Onnen yn edrych am aelodau newydd. Os hoffech wirfoddoli cysylltwch trwy eu safle Facebook. Mae Ffrindiau Bryn Onnen wedi codi llawer o arian tuag at yr ysgol dros y blynyddoedd ac wedi noddi cyfrifiaduron newydd, talu am ymweliadau a datblygu ein hardal allanol.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin         Leah H a Frankie D

Derbyn           Ffion T a Niamh

Blwyddyn 1    Niya a Frankie

Blwyddyn 2    Seren a Brooke

Blwyddyn 3    Charlie a Izobelle

Blwyddyn 4    Imogen a Evan E

Blwyddyn 5    Isabelle a Lillian

Blwyddyn 6    Max F a Felicity P

 

Cytadleuaeth Celf

 

Cynhaliodd Ffrindiau Bryn Onnen gystadleuaeth gef dro sy gwyliau. Yr enillwyr oedd;

Oliver C, Sawyer, Rudi, Beck, Brooke, Iwan F, Leah J a Colby

Gellir gweld y gwaith buddugol ar trydar @ysgolbrynonnen

 

Patrwm Iaith yr wythnos

 

Faint o’r gloch yw hi? Cofiwch nid Beth yw’r amser?

 

Band yr wythnos

 

9 Bach

 

Dyddiadau pwysig

 

Cinio Nadolig                         Dydd Mercher, Rhagfyr 9ed

Partion Cyfnod Sylfaen          Dydd Iau, Rhagfyr 10ed

Partion Cyfnod Allweddol 2  Dydd Gwener, Rhagfyr 11eg

Diwedd tymor                        Dydd Iau, Rhagfyr 17eg

Hyfforddiant Mewn Swydd  Dydd Gwener, Rhagfyr 18ed

Dechrau Tymor                       Dydd Llun, Ionawr 4ydd

Dear Parent / Guardian,

           

 

Children in Need

 

Everyone had a fantastic day today celebrating Children in Need. The pupils all looked colourful and fabulous. Hopefully by next year we will be able to fund raise in the traditional way. If any families would like to donate to Children in Need please do so on their website.

 

https://donate.bbcchildreninneed.co.uk/

Parents evening- Week commencing November 16th

 

You should all have received appointments for next week’s parents’ evenings. Please ensure that the contact details the school have for you are the correct ones.

Also please bear in mind that teachers need to speak to all parents in the class so consultations will be restricted to 10 minutes.

 

PTA – Ffrindiau Bryn Onnen

 

Ysgol Bryn Onnen’s PTA are looking for new members. In recent years the PTA has raised funds to buy IT equipment, subsidise buses for trips and developed our outdoor play areas.

 

Guy Fawkes/Hallowe’en art competition winners

 

Here are the winners of the art competitions held over half term;

 

Oliver C, Sawyer, Rudi, Beck, Brooke, Iwan F, Leah J and Colby

 

The winning entries can be seen on Ysgol Bryn Onnen’s Twitter page.

 

Pupil of the week

 

Nursery           Leah H and Frankie D           

Reception        Ffion T and Niamh

Year 1             Niya and Frankie M

Year 2             Seren and Brooke

Year 3             Charlie and Izobelle

Year 4             Imogen and Evan E

Year 5             Isabelle and Lillian

Year 6             Max F and Felicity P

 

Language pattern of the week

 

Faint o’r gloch yw hi?

Children often literally translate “What time is it?” to “Beth o’r gloch yw hi?” which is incorrect in Welsh.

 

Band of the week

 

9 Bach

 

 

Key dates

 

Christmas Dinner        Wednesday, December 9th

Foundation Phase Christmas Parties (in bubbles)      Thursday, December 10th

Key Stage 2 Christmas Party (in bubbles)      Friday December 11th

End of term for pupils             Thursday, December 17th

Training Day for Staff             Friday, December 18th

Start of new term                     Monday, January 4th

 

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top