Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

6.11.2020

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Lluniau ysgol

 

Ceisiodd Tempest ddod a ein lluniau i’r ysgol yn ystod y gwyliau! Byddan nhw gyda ni wythnos nesaf.

 

Plant Mewn Angen

 

Mae dydd Gwener y 13eg yn ddiwrnod Plant Mewn Angen. Ni fyddwn yn casglu arian, ond gall rhieni roi arian trwy wefan Plant Mewn Angen os y dymunant.

 

https://donate.bbcchildreninneed.co.uk/

 

Ar y 13eg gall disgyblion wisgo gwisgoedd Plant Mewn Angen neu Mufti.

 

Nosweithiau rhieni – wythnos yn cychwyn Tachwedd 16eg

 

Byddwn yn cynnal nosweithiau rieni dros y ffon yn ystod yr wythnos yn dechrau Tachedd 16eg. Bydd llythyr gan eich plentyn/plant dydd Mawrth  gyda manylion eich apwyntiad.

 

Gwersi Offerynol

 

Mae gwersi offerynol yn ail-ddecrhau wythnos nesaf. Sicrhewch eich bod wedi dychwelyd llythyron.

 

Ffrwyth

 

Gellir prynnu ffrwyth nawr ymhob swigen. Pris ffrwyth fydd 30c.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin         Calan a Marley

Derbyn           Eleri a Betsi

Blwyddyn 1    Evelyn, Rudi ac Aurora

Blwyddyn 2    Joshua T a Florence

Blwyddyn 3    Fletcher a Fynley

Blwyddyn 4    Amelie S a Brooke R

Blwyddyn 5    Ryan D a Megan D

Blwyddyn 6    Dylan A a Ella

 

 

Patrwm Iaith yr wythnos

 

“Ga i ______________os gwelwch yn dda?”

 

Band yr wythnos

 

Gwilym Bowen Rhys

 

Dyddiadau pwysig

 

Plant Mewn Angen                 Dydd Gwener, Tachwedd 9ed

Cinio Nadolig                         Dydd Mercher, Rhagfyr 9ed

Partion Cyfnod Sylfaen          Dydd Iau, Rhagfyr 10ed

Partion Cyfnod Allweddol 2  Dydd Gwener, Rhagfyr 11eg

Diwedd tymor                        Dydd Iau, Rhagfyr 17eg

Hyfforddiant Mewn Swydd  Dydd Gwener, Rhagfyr 18ed

Dechrau Tymor                       Dydd Llun, Ionawr 4ydd

 

Salwch a gwyliau

 

Gallwch ddefnyddio ffurflen salwch a gwyliau ar Schoop i hysbysu yr ysgol o abesnoldeb.

 

Dear Parent / Guardian,

           

School Photos

 

Tempest attempted to deliver our photographs during the holidays! They will be with us early next week and we will distribute to parents immediately.

 

Children in Need

 

We will be celebrating Children in Need on Friday, November 13th. We won’t be collecting money in school. Parents are invited to donate on BBC Children in Need’s website if they wish.

 

https://donate.bbcchildreninneed.co.uk/

 

On the day pupils can wear mufti or Children in Need costumes.

 

The theme for this year is Wellbeing Week with Joe Wicks, children will take part in a number of related activities in class.

 

Parents evening- Week commencing November 16th

 

This year we will need to run parents’ evening differently. We will be arranging appointments by phone. Your child/children will have a letter on Tuesday of next week with your appointment time. There is very little flexibility in the timetable and we will ensure we arrange appointments for both parents if living separately as we can not enter each other’s homes under current restrictions.

Please ensure we have up-to-date contact details.

 

 

Gwent Music

 

Music lessons will start again from November 9th  for pupils in Key Stage 2. Please return consent forms if you would like your child/children to have lessons. Many thanks to those who have done so already.

 

 

Fruit

 

Fruit is now being sold in each bubble. For 30p per day pupils can by fruit. Parents who wish to send fruit in from home can continue to do so.

 

Pupil of the week

 

Nursery           Calan and Marley

Reception        Eleri and Betsi

Year 1             Evelyn, Rudi and Aurora

Year 2             Joshua T and Florence

Year 3             Fletcher and Fynley

Year 4             Amelie S and Brooke R

Year 5             Ryan D and Megan D

Year 6             Dylan A and Ella

 

Language pattern of the week

 

“Ga i ______________ os gwelwch yn dda”            “Please may I have ________?”

 

Band of the week

 

Gwilym Bowen Rhys

 

Absence and Holidays

 

Remember that absences can be explained on Schoop using the “forms” section rather than phoning the school.

It is now possible to request permission for term time holidays using a form on Schoop. Please note this must be sent prior to going on holiday and permission for term time holidays can only be given under exceptional circumstances.

 

 

Key dates

 

Children in Need         Friday, November 13th

Christmas Dinner        Wednesday, December 9th

Foundation Phase Christmas Parties (in bubbles)      Thursday, December 10th

Key Stage 2 Christmas Party (in bubbles)      Friday December 11th

End of term for pupils             Thursday, December 17th

Training Day for Staff             Friday, December 18th

Start of new term                     Monday, January 4th

 

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top