Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

24.9.2020

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Dosbarth yr Wythnos

Mae blwyddyn 2 wedi bod yn brysur iawn yn planu bylbiau tiwlib a chlychau glas. Maent wedi gweithio gyda Miss Archer a Mrs Simons i blanu bylbiau fydd yn edrych yn odidog yn y gwanwyn. Diolch yn fawr i’r rhieni ddanfonodd fwlbiau i’r ysgo ar gyfe y dasg.

 

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin                      Thea-May, Layne, Calan, Dolly-Jane

Derbyn                                    Morgan a Chloe-Jay

Blwyddyn 1                Aurora, Isabelle a Jacob-Jay

Blwyddyn 2                Alfie a Stephen

Blwyddyn 3                Lowri-Ava a Ffion

Blwyddyn 4                Tobi a Amelie

Blwyddyn 5                Lola a Cariad

Blwyddyn 6                Lisa and Felicity

 

Brechiad Ffliw

 

Bydd y Gwasanaeth Iechyd yn yr ysgol ar Hydref y 5ed i roi brechiad ffliw. Danfonwch y ffurflen ganiatad i’r ysgol cyn gynted a phosib os gwelwch yn dda.

 

Dysgu ar lein

 

Mae nifer o ysgolion bellach wedi gorfod danfon dosbarthiadau adref i hunan-ynysu am gyfnod. Mae’n bosib yn  y gallai hyn ddigwydd yma ar ryw adeg yn ystod y gaeaf.

 

I baratoi, rhag ofn bod hyn yn digwydd, sicrhewch fod gennych fyediad i’r platfformau ym a ble fydd gwaith yn cae ei osod i’r plant.

 

Cyfnod Sylfaen – Class Dojo

Cyfnod Allweddol 2 Microsoft Teams – Mae hen ar gael am ddim trwy Hwb.

 

Gallwn rannu copiau papur gyda rhieni os oes angen.

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

Class of the Week

Year 2 have been working very hard in the garden with Mrs Simons and Miss Archer. They have been planting tulips, bluebells and other flowers ready for the spring. A big thank you to parents who sent in bulbs for the children to plant. I’m sure the garden outside Year 2 will look amazing in the spring.

 

 

 

Pupil of the Week

 

Nursery           Thea May, Calan, Lane and Dolly-Jane

Reception        Morgan and Chloe-Jay

Year 1              Aurora, Isabelle and Jacob-Jay

Year 2              Alfie and Stephen

Year 3              Lowri-Ava a Ffion

Year 4              Tobi and Amelie

Year 5              Lola and Cariad

Year 6              Lisa and Felicity

 

Nasal Flu Spray

 

The NHS will be providing free nasal flu spray for pupils on October the 5th. Please return the consent form as soon as possible. Thank you to the large number of parents who have already sent theirs in.

 

In case of a partial closure

 

I’m sure you are all aware that many schools have had to send year groups home following positive Covid-19 tests for some pupils. It is possible that at some point during the winter this will happen at Ysgol Bryn Onnen.

If a class needs to stay at home to self-isolate classes will continue online. Can you please ensure you have access to the following as this is how teachers will be sharing work.

 

Foundation Phase – Class Dojo

Key Stage 2 – Microsoft Teams – this is free to all primary school children in Wales through their Hwb account. Teachers will be re-sending Hwb login details home today – please keep them in a safe place.

 

If for some reason working online is impossible we are able to provide families with work packs. This won’t be exactly the same as the online work but it will keep the pupils learning until they return to school.

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top