Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

18.9.2020

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Pob wythnos byddwn yn edrych ar pa waith mae un flwyddyn yn ei wneud yn y dosbarth.

Yr wythnos hon byddwn yn edrych ar flwyddyn 3.

 

Gwaith Blwyddyn 3

 

Wythnos yma mae Blwyddyn 3 wedi bod yn ymddwyn fel Bear Grylls! Maent wedi bod yn chwilota am fwyd ac yn coginio. Buont yn casglu mwyar duon ac yn cogionio teisen mwyar.

 

Llywodraethwyr

 

Rydym yn chwilio am ddau unigolyn i ymuno a bwrdd llywodraethol yr ysgol. Os hoffech chi, neu os ydych yn adnabod rhywun fyddai, a diddordeb mewn ymuno a’r bwrdd llywodraethol yna cysylltwch a’r ysgol os gwelwch yn dda.

 

Lluniau Ysgol

Bydd Colorfoto yn yr ysgol yn tynnu lluniau ar ddydd Mawrth, Medi 22ain. Yn anffodus lluniau unigol yn unig y byddant yn gallu tynnu eleni. Ni fyddwn yn gallu tynnu lluniau teulu.

Byddwn yn dod a phob dosbarth i’r neuadd fesul swigen i dynnu eu lluniau a ni fydd modd i blant symud rhwng swigod.

Gobeithio bydd y sefyllfa iechyd wedi gwella erbyn y gwanwyn a gallwn ail-wahodd y cwmni i’r ysgol i dynnu lluniau teulu.

 

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Scott, Leah, Ellis a Marley

Derbyn                        Fleur a Sawyer

Blwyddyn 1    Skyla, Evelyn a Poppy

Blwyddyn 2    Oliver a Calan

Blwyddyn 3    Jacob a Dylan

Blwyddyn 4    Emjai a Jaden

Blwyddyn 5    Dominic a Leah

Blwyddyn 6    Mia a Miley

 

Patrwm iaith yr wythnos

 

Patrwm iaith yr wythnos hon yw treiglo ar ol fy;

 

E.e. fy mag, fy nghot

 

Dear Parent / Guardian,

 

Each week we will look at one class and see what they have been doing in class during that week.

This week is Year 3’s turn

 

Year 3 work

 

This week Year 3 have been emulating Bear Grylls at his best and foraging for food! Amongst the activities they have completed they have been picking blackberries and cooking some tasty treats.

 

Governors

 

Ysgol Bryn Onnen are currently looking for two governors to join our governing body. If you know of anyone who would be interested please put them in touch with the school.

 

Pupil of the week

 

Nursery           Scott, Leah, Ellis and Marley

Reception        Fleur and Sawyer

Year 1              Skyla, Evelyn and Poppy

Year 2              Oliver and Calan

Year 3              Jacob and Dylan

Year 4              Emjai and Jaden

Year 5              Dominic and Leah

Year 6              Mia and Miley

 

Language pattern of the week

 

We will be continuing with our progress towards the Silver Award for Siarter Iaith. This week’s pattern of the week is :- fy mag (my bag), fy nghot (my coat) not bag fi, cot fi.

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

Top