Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - newsletter

26.3.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Hetiau Pasg

 

Roedd pawb yn edrych yn hyfryd heddiw yn eu hetiau Pasg. Cafwyd gorymdaith ymhob dosbarth i arddangos yr hetiau gwych.

OMEGLE- diweddariad

 

Yn dilyn y wybodaeth am OMEGLE yng nghynt yn yr wythnos mae athrawon wedi trafod y wefan a’i pheryglon gyda disgyblion. Un peth ddaeth i’r amlwg oedd fod rhai plant nad ydynt yn defnyddio y wefan yn dal i wylio clipiauu Youtube sydd yn dangos y wefan ac yn cynnwys golygfeydd anaddas.

 

Dechrau Tymor

 

Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion ar ddydd Llun, ebrill 14eg.

 

Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd

 

Mae tri dydd HMS ar ol y flwyddyn hon.

 

Dydd Gwener, Ebrill 30ain

Dydd Llun, Gorffennaf 19eg

Dydd Mawrth, Gorffennaf  20ed

 

Dwrnod olaf y flwyddyn i ddisgyblion fydd dydd Gwener Gorffennaf 16eg.

 

Clwb Carco

 

Bydd Cwb Carco yn ail-ddechrau ar ol gwyliau y Pasg (Ebrill 12ed).

Mae Menter Iaith yn rhedeg Clwb Carco sef clwb gofal plant yn yr ysgol pob prynhawn o 3 30 i 5 15. Am y tro bydd nifer y llefydd yn y clwb yn gyfyngiedig er mwyn cydfynd a rheolau covid.

Am fwy o fanylion am y Clwb Carco dylid cysylltu yn uniongyrchol a Menter Iaith Torfaen;

thomas@menterbgtm.cymru

 

Clwb Brecwast

 

Bydd Clwb Brecwast yn ail-ddechrau ar ol y Pasg. Bydd y clwb yn dechrau am 8 30 ac yn cael ei gynnal yn y neuadd ginio. Gall rhieni newydd gofrestru trwy e-bostio yr ysgol.

 

Cinio ysgol

 

Bydd y neuadd ginio yn ail-agor ar ol y Pasg. Bydd y fwydlen lawn ar gael gan gynnwys ffynci a bar salad.

 

 

 

Dear Parent / Guardian,

 

Easter Bonnet Parade

The children looked fantastic today in their Easter bonnets. We had parades in every class and prizes were awarded to the most creative bonnets/hats.

Clwb Carco

 

Menter Iaith run an after school child minding club at school every day. This will be re-starting after Easter (April 12th). If you are interested in using the club please contact Menter Iaith Torfaen directly;

 

thomas@menterbgtm.cymru

 

Numbers will be limited initially due to Covid 19 guidelines.

 

Breakfast Club

 

Breakfast Club will re-start on Monday, April 12th. For those who registered before Christmas there is no need to do so again. We have limited places left in Breakfast Club so if any new parents would like to join please email the school to register.

Breakfast Club will start at 8 30 and be held in the canteen.

 

School dinners

 

The canteen will re-open after Easter. The canteen will be providing the full menu including funky and salad bar options.

 

OMEGLE – update

 

Following Wednesday’s information sharing with parents regarding the App OMEGLE we have been discussing the App and others with children in class. We have learnt two new things; 1. the site seems to be most popular amongst gamers and 2. pupils who don’t use/have access to the App are able to watch other people using it in clips on Youtube – getting around any restrictions parents may have put on devices.

 

Start of term

 

Term will re-start for all pupils on Monday, April 12th.

 

Training days

 

We have three remaining training days when the school will be closed for pupils;

 

Friday April 30th

Monday July 19th

Tuesday July 20th

 

The summer term will end for pupils on Friday, July 16th.

 

Pasg hapus!

 

Happy Easter!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

Top