Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - nesletter

Ffon- 01495 772284

Fax- 01495 774730

 www.ysgolbrynonnen.com

 

 

6.12.2019

Annwyl Riant / Warcheidwad,

                                               

Gwasanaeth Carolau Garndiffaith

 

Ar ddydd Sul perfformiodd Blwyddyn 3 yn Neuadd Y Mileniwm yng Ngarndiffaith. Perfformiodd y dosbarth yn wych a mwynhaodd pawb eu clywed yn canu “Dewch i ddathlu!”, can wedi ei chyfansoddi gan ddisgyblion y dosbarth. Da iawn pawb!

 

Ffair Nadolig

 

Diolch yn fawr i bawb ddaeth i’r ffair neithiwr. Byddwn yn cyhoeddi faint o arian gasglwyd yn y cylchlythyr wythnos nesaf.

 

 

Sioeau Nadolig

 

Wythnos nesaf bydd pob sioe bore yn dechrau am 10 00 a sioeau y prynhawn am 2 00.

 

 

 

Bake off

 

Fel llyneddd rydym yn gwahodd rhieni a phlant i goginio mins peis ar gyfer sioeau wythnos nesaf. Os ydych am gystadlu a wnewch eu danfon i’r ysgol ar fore y sioe os gwelwch yn dda.

 

Dear Parent / Guardian,

 

Garndiffaith Carol Service

 

On Sunday Year 4 performed at The Millennium Hall in Garndiffaith. They performed brilliantly and really enjoyed singing “We love Christmas”, a song written by pupils in the class.

 

Christmas Concerts

 

Remember all morning performances of Christmas Concerts start at 10 00 and the afternoon performances will be at 2 00.

 

Bake Off

 

As a result of the success of last year’s bake off we will be doing the same this year. Parents and pupils are invited to bake mince pies for their children’s concerts. If you or your child are baking please send them in on the day of the show.

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

Sioe Meithrin

Meithrin Concert

Clwb Minecraft

Minecraft Club

Dydd Mawrth

Tuesday

Sioe Derbyn

Reception Concert

Dydd Mercher

Wednesday

Sioe Blwyddyn 1 a 2

Year 1 and 2 concert

Dydd Iau

Thursday

Cor yn ymarfer ar gyfer Cyngerdd BBC

Choir practice in Cardiff

Dydd Gwener

Friday

Sioe Blwyddyn 5 a 6

Year 5 and 6 concert

Top