Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr - nesletter

19.11.2021

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Diwrnod Plant Mewn Angen

 

Diolch yn fawr iawn i bwb sydd wedi cyfranu tuag at Plant Mewn Angen heddiw. Mae’r plant yn edrych yn ysblennydd yn eu gwisgoedd – a llawer o’r athrawon hefyd!

 

Casglom gyfanswm o £152.20

Mae croeso i rieni gyfranu ar lein os nad ydynt wedi danfon arian i’r ysgol.

 

Da iawn pawb.

Disgybl yr wythnos

 

Meithrin          Anna ac Ella

Derbyn                        Frankie

Blwyddyn 1    Ella M

Blwyddyn 2    Poppy

Blwyddyn 3    Mila a Beck

Blwyddyn 4    Robynne-Fae

Blwyddyn 5    Toby

Blwyddyn 6    Taylan

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Toby Thomas a Beau

Derbyn                        Ethan

Blwyddyn 1    Phoebe

Blwyddyn 2    Jacob-Jay

Blwyddyn 3    Caerwyn B

Blwyddyn 4    Dylan

Blwyddyn 5    Daisy

Blwyddyn 6    Cariad

 

Dear Parent / Guardian,

 

Children in Need

 

A big thank you for all of the Children in Need contributions today. The children – and many staff – look fabulous in their costumes.

 

We raised a total of £152.50

If you forgot to send money in, do not worry. Send it in on Monday and we can add it to the fund or donate online.

Pupil of the Week

 

Meithrin          Anna ac Ella

Derbyn                        Frankie

Blwyddyn 1    Ella M

Blwyddyn 2    Poppy

Blwyddyn 3    Mila a Beck

Blwyddyn 4    Robynne-Fae

Blwyddyn 5    Toby

Blwyddyn 6    Taylan

 

Welsh Speaker of the Week

 

Meithrin          Toby Thomas a Beau

Derbyn                        Ethan

Blwyddyn 1    Phoebe

Blwyddyn 2    Jacob-Jay

Blwyddyn 3    Caerwyn B

Blwyddyn 4    Dylan

Blwyddyn 5    Daisy

Blwyddyn 6    Cariad

 

Christmas Concert and raffle

 

Ffrindiau Bryn Onnen PTA kindly ask parents/carers to donate prizes for our Christmas raffle. We welcome chocolate, candles, smellies, craft packs, Christmas goodies e.g mince pies, wine, Christmas puddings etc. We would like to put together hampers to be raffled after the Christmas shows. 

Perhaps you are a local business and would like to donate a voucher? 

Please send donations to the school by Friday 26th November. Diolch! 

Top