Menu
Home Page
Home Page

Cylchlythyr 8

15.11.2019

Annwyl Riant / Warcheidwad,

                                               

Sul y cofio

 

Ar ddydd Sul bu Martha a Lily-May yn cynrychioli yr ysgol yng Ngwasanaeth y Cofio ym Mlaenafon. Hefyd gwelon nifer o ddisgyblion yn gorymdeithio gyda y sgowtiaid, y clwb pel-droed a’r clwb rygbi.

 

Perfformio “A Midsummer Night’s Dream”

 

Ar nos Iau gwelwyd berfformiad arbennig o Midsummer Night’s Dream gan flwyddyn 6. Roedd Theatr Abertyleri dan ei sang a cafwyd perfformiadau rhagorol gan y cast i gyd.

Diolch yn fawr i Blwyddyn 6 a Mrs Meredith-Woods am eu holl waith caled yn paratoi am y sioe.

 

 

Cymorth ar gyfer y Nadolig

 

Mae Ffrindiau Bryn Onnen yn edrych am gymorth wrth baratoi ar gyfer y Ffair Nadolig a phartion Nadolig.

 

Hoffen glywed gan unrhywun sydd yn gallu helpu;

I lapio anrhegion

Rhedeg stondin

Gwirfoddoli yn y Ffair Nadolig

 

Rydym hefyd yn gofyn yn garedig am unrhyw wobrau ar gyfer rafflau.

 

Prosiect gyda Cadw a Chyngor Blaenafon

 

Cyn hir bydd yr ysgol yn gweitho ar brosiect gyda Cadw a nifer o grwpiau lleol i greu tapestry yn dangos hanes yr ardal.

I ddechrau rydym yn edrych am luniau, arteffactau a straeon am yr ardal leol allai fod yn sbardun i rannau o’r gwaith.

 

Scholastic

 

Mae Scholastic yn cynnal Ffair Lyfrau yn yr ysgol am yr wythnos nesaf. Ar nos Lun bydd Mr Watkins yn cynnal sesiwn i rieni o 3 30 tan 5 00.

 

Dear Parent / Guardian,

           

Remembrance Sunday

 

On Sunday Martha and Lily-May represented the school at Blaenafon’s Remembrance Service. They were joined on the parade by a number of pupils from Blaenafon Scouts, Blaenafon Beavers, Blaenafon Mini-rugby and Blaenafon Blues.

 

A Midsummer Night’s Dream

 

On Thursday we saw a magnificent performance of A Midsummer Night’s Dream by Year 6 at the Metropole Theatre in Abertillery. The whole cast performed brilliantly. A big well done to everyone and thank you to Mrs Meredith-Woods for all of the hours spent preparing.

Christmas Helpers

 

The PTA are looking for helpers to prepare for the Christmas Fete and Christmas parties.

We are looking for;

Volunteers to wrap presents

Anyone who can help on the door/stalls/selling raffles at the Christmas Fete

The PTA will be meeting at 6 pm on Wednesday, November 20th at the school.

 

We also kindly ask for any donations for raffle prizes.

 

Scholastic Book Fair

 

Scholastic Book Fair is in school this week. Mr Watkins will be opening the book fair for parents on Monday, November 18th for parents (3 30 – 5 00). Pupils will have an opportunity to look at the books with their teachers.

For payment please make cheques out to Scholastic limited or pay by cash in an envelope clearly marked with your child’s name and class.

 

Tapestry Project with Cadw and Blaenafon Town Council

 

In the New Year the school will be taking part in a project with Cadw and a number of community groups in Blaenafon to work on a tapestry depicting the history of the town. They will be working with Cefyn Burgess a renowned Welsh artist to create the tapestry. At the moment we have been asked to collect ideas for the tapestry. If anyone has pictures, artefacts or stories about Blaenafon and the surrounding area that they can share please let us know. Later we will also be looking for volunteers who can work with the children as they sew parts of the tapestry.

 

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

Top