Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr 8

22.11.2019

Annwyl Riant / Warcheidwad,

                                               

Ffair Nadolig

 

Bydd Ffair Nadolig yr ysgol ar Nos Iau, Rhagfyr 5ed. Gofynwn yn garedig am

 

Bydd yr arian a gesglir yn mynd tuag at bartion Nadolig y plant.

 

Rydym yn casglu;

Gwobrau raffl

Losin/siocledi ar gyfer tombola

Gwisg ysgol i ail-gylchu

 

 

Sioeau Nadolig

 

Bydd tocynau Sioe Nadolig ar werth pob dydd Gwener ac yn ystod y Ffair Nadolig.

Pris tocyn yw £2 50 yr un.

Rydym hefyd yn gofyn yn garedig am wobrau raffl ar gyfer y sioeau.

 

Meithrin – coch

Derbyn – melyn/oren

Blwyddyn 1 a 2 – gwyrdd

Blwyddyn 3 a 4 - glas/porffor

Blwyddyn 5 a 6 - gwyn

 

 

Prosiect Ail-gylchu

 

Ers tua 6 mis mae’r ysgol wedi bod yn ran o brosiect gyda Capital Valley Plastics a Thorfaen.

Mae bin ail-gylchu yn yr ysgol lle gellir ail-gylchu plastig nas gellir ei ail-gylchu ar ochr y ffordd, e.e. bagiau siopa a bagiau bara.

 

Cylchlythyr

 

O Ionawr ymlaen ni fyddwn yn cynhyrchu fersiwn papur o’r cylchlythyr. Bydd y cylchlythyr ar gael trwy School, ebost a gwefan yr ysgol.

 

Sicrhewch eich bod wedi cofrestru ar gyfer o leiaf un o’r uchod.

 

Ein bwriad yn y tymor hir yw defnyddio hyn ar gyfer y mwyafrif helaeth o lythyrau.

Tashwedd

 

Bydd Mr Lucas a Mr Watkins yn cynnal sesiwn peintio mwstas ar wynebau ar dydd  Iau i godi arian tuag at Movember UK.

 

Dear Parent / Guardian,

           

It has been a very quiet week at Ysgol Bryn Onnen therefore quite a short newsletter this week.

 

Christmas Fete

 

Ffrindiau Bryn Onnen will be holding the Christmas Fete on Thursday, December 5th.

We kindly ask for donations;

Raffle prizes

Sweets/chocolates for tombola

Old school uniform

 

Please no old toys, books, DVDs etc.

 

Money raised at the Fete will be spent on funding Christmas parties for the pupils.

We are also looking for volunteers who can help with some jobs during the Fete, such as helping on a stall, parking attendants, raffle sellers etc. Please let the PTA know through their Facebook page if you can help.

 

 

Christmas Shows

 

Tickets are on sale every Friday afternoon 2 30 – 3 30.

Tickets cost £2 50 each and can also be purchased at the Christmas Fete.

At the shows the PTA will be running a raffle. There will be a colour theme for each show – please can parents donate a prize in these colurs;

 

Meithrin – Red

Derbyn – Yellow/orange

Blwyddyn 1 a 2 – Green

Blwyddyn 3 a 4 - Blue/purple

Blwyddyn 5 a 6 - White

 

Recycling Project with Capital Valley Plastics

 

For about 6 months the school has been working on a pilot project with Torfaen Recycling and Capital Valley Plastics.

A recycling bin has been placed at the school where plastic that is unsuitable for roadside collection such as carrier bags and bread bags can be recycled.

This pilot has been a success and will be rolled out within the Local Authority during the year.

 

 

Newsletter

 

From January the school newsletter will be paper free. Parents will only be able to access the newsletter through School, email and the school website. Our long term aim is to do this for the vast majority of letters – there will still be a small number of letters where paper copies are needed for us to get permission signatures from parents/guardians.

 

Movember

 

You may have noticed a strange growth on the faces of some staff members recently. Mr Watkins and Mr Lucas will be paining moustaches on  Thursday   for a contribution towards Movember UK. All money collected will be donated to the charity.

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

 

 

 

Digwyddiadau’r wythnos nesaf / Next week’s events:-

 

 

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

Clwb Minecraft

Minecraft Club

Dydd Mawrth

Tuesday

 

Dydd Mercher

Wednesday

Nofio Blwyddyn 4

Year 4 Swimming

 

Dydd Iau

Thursday

 

Dydd Gwener

Friday

Twrnament Rygbi Pontypwl

Pontypool Rugby Tournament

 

Top