Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr

18.5.2022

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Croeso

 

O ddydd Llun ymlaen bydd Mrs Amy Whiting yn dechrau gweithio yn y swyddfa. Hi fydd ein Prif Swyddog Gweinyddol. Rydym yn edrych ymlae nat groesawu Mrs Whiting i’r ysgol.

 

Mabolgampau

 

Byddwn yn cynnal mabolgampau yr ysgol ar ddydd Iau, Mai 26ain.

 

Cyfnod Sylfaen 10 00 – 11 30

Cyfnod Allweddol 2  1 15 – 3 15

 

Bydd y gatiau yn agor am 9 45 yn y bore ac am 1 00 yn y prynhawn.

 

Clwb Garddio

 

Mae pawb wedi mwynhau ymuno a’r Clwb Garddio amser cinio. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi rhoi hadau a phlanhigion i’r ysgol. Diolch hefyd i’n meywod cinio anhygoel am gynnal y clwb.

 

Gwyl Ddawns

 

Mae lle i nifer fechan o stondinau yn yr wyl dawns. Os hoffech gynnal stondin cysylltwch a Ffrindiau Ysgol Bryn Onnen os gwelwch yn dda.

 

Diwrnod Jubilee

 

Cofiwch bydd yr ysgol yng nghau ar ddydd Gwener, Mai 27ain. Mae hwn yn wyliau ychwanegol i staff a phlant oherwydd y Jubilee.

Bydd yr ysgol yn ail-agor i ddisgyblion ar Fehefin y 7ed.

 

Meithrin          Beau a Daisy

Derbyn                        Jude

Blwyddyn 1    Dolly

Blwyddyn 2    Jack

Blwyddyn 3    Ellie a Mila

Blwyddyn 5    Isla

Blwyddyn 6    Amber

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Kayla a Hunter

Derbyn                        Layne

Blwyddyn 1    Isla

Blwyddyn 2    Isabelle

Blwyddyn 3    Ava-Mali

Blwyddyn 5    Brooke

Blwyddyn 6    Maddie

 

Dear Parent / Guardian,

 

Welcome

 

On Monday a new member will be joining our school admin team. I would like to officially welcome Mrs Amy Whiting who will be joining us as Senior School Administrator. Mrs Whiting already knows the school and many of you well. She will work in the office with Miss Ann Stanley.

 

Sports Day

 

Sports day will be held on Thursday, May 26th. Parents are allowed to come and watch this year.

Foundation Phase Sports will run 10 00 – 11 30

Key Stage 2 Sports                          1 15 – 3 15

 

Gates will open to parents who would like to watch at 9 45 in the morning and 1 00 in the afternoon. Please use the side-gate accessed from the footpath, not through reception or the gate in the car park.

On the day the PTA will be running a refreshment stall and a raffle.

A big thank you to all parents who have donated raffle prizes.

 

Pupils should come to school dressed in their team’s colours on the day.

 

IT WILL NOT BE POSSIBLE FOR PARENTS TO WAIT IN THE SCHOOL BEWTEEN THE END OF THE FOUNDATION PHASE SPORTS AND THE START OF THE KEY STAGE 2 SPORTS.

 

Gardening Club

 

Pupils have enjoyed taking part in Gardening Club during lunch breaks this week. A big thank you to everyone who has donated plants/seeds and to our fantastic midday supervisors for helping the children with the planting.

 

Dance Festival

 

At our Dance festival on July 7th we have space for a small number of stalls. If you, or someone you know, would like to run a stall please get in touch with the PTA. All we ask in return is that stall holders donate a raffle prize.

 

Jubilee Day

 

Please remember Friday, May 27th is an extra holiday due to the Jubilee. School will be closed for staff and pupils.

School re-opens for pupils on Tuesday, June 7th.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Beau and Daisy

Derbyn                        Jude

Blwyddyn 1    Dolly

Blwyddyn 2    Jack

Blwyddyn 3    Ellie and Mila

Blwyddyn 5    Isla

Blwyddyn 6    Amber

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Kayla and Hunter

Derbyn                        Layne

Blwyddyn 1    Isla

Blwyddyn 2    Isabelle

Blwyddyn 3    Ava-Mali

Blwyddyn 5    Brooke

Blwyddyn 6    Maddie

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top