Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr 10.2.2020

 

6.2.2020

Annwyl Riant / Warcheidwad,

 

Dydd Miwsig Cymru

 

Enillwyr cystadleuaeth Dydd Miwsig Cymru oedd Jacob a Noah o flwyddyn 6 gyda rap oeddynt wedi cyfansoddi eu hunain. Daeth blwyddyn 2 yn ail a y Meithrin yn 3ydd.

                                               

Eisteddfod Ysgol

 

Bydd Eisteddfod Ysgol Bryn Onnen ar ddydd Gwener, Chwefror 14eg. Gall plant ddod i’r ysgol ar ddydd Gwner yn lliwiau eu llysoedd. Rhaid i bob disgybl sydd eisiau cystadlu mewn cystadleuaeth offerynol ddod a’i offeryn a chopi o’r gerddoriaeth.

 

Diwedd Hanner Tymor

 

Bydd y tymor yn gorffen i ddisgyblion ar ddydd Gwener, Chwefror 14eg am 3 30. Bydd yr ysgol yn ail-agor ar Chwefror 24ain.

 

Dear Parent / Guardian,

           

Welsh Music Day

 

Our Welsh Music Day competition was won by Noah and Jacob from Year 6 performing a rap they wrote themselves about their annoying older sisters. Year 2 came second and Meithrin were third.

 

School Eisteddfod

 

Our School Eisteddfod will be on Friday, February 14th. Pupils can come to school on the 14th dressed in their team’s colours. All pupils who wish to participate in instrumental competitions need to bring their instrument and a copy of the music.

 

End of Half Term

 

School breaks up for half-term on Friday, February 14th at 3 30.

School restarts for all pupils on Monday, February 24th.

 

 

Mwynhewch y penwythnos.

 

 

           

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

 

 

 

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

 

 

 

Digwyddiadau’r wythnos nesaf / Next week’s events:-

Diwrnod / Day

Digwyddiad / Event

Dydd Llun

Monday

Clwb Minecraft

Minecraft Club

Dydd Mawrth

Tuesday

 

Dydd Mercher

Wednesday

Nofio Blwyddyn 4

Year 4 Swimming

Dydd Iau

Thursday

 

Dydd Gwener

Friday

Eisteddfod Ysgol

School Eisteddfod

Top