Menu
Home Page
Home Page

cylchlythyr

11.3.2022

 

 

Annwyl Riant / Warcheidwad,

Trwynau Coch

 

Mae y Cyngor Ysgol wedi penderfynu ar ddydd Trwynau Coch. Bydd disgyblion yn gallu dod i’r ysgol wedi gwisgo fel y sywdd hoffent wneud pan fyddant wedi tyfu fyny.

 

Apel Wcrain

 

Heddiw casglwyd £442 o bunnoedd tuag at Apel Wcrain. Dioolch yn fawr iawn i bob rhiant am eu cyfraniad.

 

Disgybl yr Wythnos

 

Meithrin          Charly-Jo a Isabella    

Derbyn                        Thea- May

Blwyddyn 1    Niamh

Blwyddyn 2    Aurora

Blwyddyn 3    Bailey

Blwyddyn 4    Harrison W

Blwyddyn 5    Mia-Lilly O’Connor

Blwyddyn 6    Sebastian

 

Siaradwr Cymraeg yr wythnos

 

Meithrin          Rose a Logan

Derbyn                        Macsen

Blwyddyn 1    Freya

Blwyddyn 2    Frankie

Blwyddyn 3    Stephen

Blwyddyn 4    Elcie-Mae

Blwyddyn 5    Toby

Blwyddyn 6    Seren

 

Dear Parent / Guardian,

 

Red Nose Day

 

The School Council have met and discussed what to do on Friday, March 18th for Comic Relief.

 

Children can either come into school dressed as a person doing the job they would like to do when they are older, or, they can wear Children in Need merchandise such as those available in supermarkets.

 

As we have had one fund-raiser today we won’t be collecting money at school on Red Nose Day. Instead we ask that any parents wishing to contribute do so via Comic Relief’s website;

 

https://donation.comicrelief.com/cart/1YsYOwm2pHZgBUhWr8ZL13

 

Ukraine Appeal

 

Today we raised £442 towards Red Cross Ukraine Appeal. A huge thank you to all parents who contributed.

 

Pupil of the week

 

Meithrin          Charly-Jo and Isabella

Derbyn                        Thea-May

Blwyddyn 1    Niamh

Blwyddyn 2    Aurora

Blwyddyn 3    Bailey

Blwyddyn 4    Harrison W

Blwyddyn 5    Mia-Lilly O’Connor

Blwyddyn 6    Sebastian

 

Welsh Speaker of the week

 

Meithrin          Rose and Logan

Derbyn                        Macsen

Blwyddyn 1    Freya

Blwyddyn 2    Frankie

Blwyddyn 3    Stephen

Blwyddyn 4    Elcie-Mae

Blwyddyn 5    Toby

Blwyddyn 6    Seren

 

 

           

Mwynhewch y penwythnos.

 

Enjoy the weekend!

 

Yr eiddoch yn gywir / Yours sincerely,

                                                                            

Mr. Rh ap Gwyn

 Pennaeth / Headteacher

 

Top