Menu
Home Page
Home Page

CLWB COGINIO

Oherwydd y nifer uchel o ddiddordeb rydym wedi gorfod rhannu'r clwb coginio yn ddau grwp:Blwyddyn 1 a blwyddyn 2.

Bydd y clwb yn ail ddechrau dydd Mercher ar gyfer blwyddyn 1. Bydd llythyrau yn cael ei roi i'r plant heddiw, os gwelwch yn dda dychwelwch y slip caniatâd gyda chyfraniad o £1 cyn gynted â phosibl

Bydd clwb blwyddyn 2 yn cael ei gynnal ddydd Mercher nesaf. Byddant yn cael llythyrau ddydd Gwener i ddychwelyd gyda slip caniatâd ac arian ar y dydd Llun canlynol.

 

 

 

Due to the high volume of interest we have had to split the cooking club into two groups: Year 1 and Year2.

 

The cooking club will re commence this Wednesday for year 1. Letters will be given to the children today, please return the permission slip with the £1 contribution to ingredients a.s.a.p.

 

Year 2’s club will take place next Wednesday. They will be given letters on Friday to return with the permission slip and money on the following Monday.

 

Mrs. Anthony

Top