Menu
Home Page
Home Page

Celf yr Urdd / Urdd Art and Craft

Llongyfarchiadau mawr i Mali Sweet [ Blwddyn 4], Elina Stephens [Blwyddyn 3] a Grwp Osian Tibbs [ Blwyddyn 2- Osian Tibbs, Chloe Giles, Kai Davies a Joshua Waite] am fod yn fuddugol yn genedlaethol yng nghystadleuaeth Gelf a Chrefft yr Urdd eleni. Daeth Mali yn 2ail yn y category cyfres o ffotograffiaeth du a gwyn. Daeth Elina yn 3ydd yn y gystadleuaeth greu pyped. Daeth grwp Osian yn 3ydd yn y gystadleuaeth greu artiffact. Fel y gwyddoch, Ysgol Bryn Onnen yw pencampwyr Gwent yn y gysdatleuaeth Gelf a Chrefft eleni ond mae’n wych gwybod bod gennym enillwyr yn genedlaethol hefyd. Da iawb i bob hyn ohonyn nhw!

 

We also start this term with some fantastic news. Mali Sweet [Year 4], Elina Stephens [Year 3] and Osian Tibbs’ group [ Year 2: Osian Tibbs, Chloe Giles, Kai Davies a Joshua Waite ] have been successful nationally in the Urdd Art and Craft competition this year. Mali came 2nd throughout the whole of Wales in the Monochrome Photography Sequence of Pictures competition whilst Elina came 3rd in the puppet making competition. Osian’s group came 3rd in the Artefact Competition. As you know, Ysgol Bryn Onnen were the Gwent champions in the Urdd Art and Craft this year and it’s fantastic to know that we now have national winners as well! Well done to them all! 

Top