Menu
Home Page
Home Page

Celf Yr Urdd 2012 / Urdd Art and Craft 2012

Gwnaeth yr ysgol yn rhagorol yn y gystadleuaeth hon. Ewch i dudalen ddobsarth Mr. Parry i weld cwpl o luniau. Dydyn ni ddim yn gwybod hyd at hyn pa ysgol sydd wedi ennill y darian. Ysgol Bryn Onnen did fantastically well in this competition again this year. Visit Mr. Parry's class page to se some pictures. We do not yet know which school has won the trophy but fingers crossed!

Top