Menu
Home Page
Home Page

Blwyddyn 4 - Year 4

 

1.02.2022

 

 

Annwyl rieni,

 

Ers dechrau yr wythnos mae nifer o staff Cyfnod Allweddol wedi profi yn bostif am Covid-19 ac o ganlyniad does dim digon  staff ar gyfer pob dosabrth.

 

Ar ddydd Mercher, Iau a Gwener bydd Blwyddyn 4 yn dysgu o adref/ar-lein. Bydd Mr Watkins yn gosod gwaith ar Microsoft Teams i bawb ac mae copiau caled o rai tasgau wedi mynd adref heddiw.

 

Bydd disgyblion sydd yn derbyn cinio ysgol am ddim yn derbyn taliadau fel a ddigwyddodd yn flaenorol ond ni fydd y taliadau yn cael eu prosesu tan ar ol i’r palnt ddychwelyd i’r ysgol.

 

 

Dear parents,

 

Since the start of the week a number of staff in Key Stage 2 have tested positive for Covid-19 and are now self-isolating. As a result we are unable to safely staff all of our classes.

 

On Wednesday, February 2nd, Thursday February 3rd and Friday, February 4th Year 4 (Mr Watkins’ class) will return to online learning at home. Please note these dates may change, we will update parents regularly.

 

All other pupils can come to school as usual.

 

Work will be posted online by Mr Watkins for the class on Microsoft Teams. The children also have some paper copies of tasks to complete that they have bought home with them today.

Please try to do as much of the work as you can so that the children don’t fall back in their work. If you are having any difficulties with the work, please contact the school and we will try to offer support.

 

Pupils who receive free school meals will receive payments for school meals as happened previously. These payments won’t be processed until the children are back in school as an exact number of days needs to be calculated for payment (it can’t be done on a day by day basis).

 

 

 

Yours sincerely

 

 

 

Rhys ap Gwyn

Top