Menu
Home Page
Home Page

Blwyddyn 2 yn dawnsio / Year 2 Folk Dancing

Llongyfarchiadau  i flwyddyn 2 am ddawnsio mor dda ym Mhontypwl ar ddydd Sadwrn. Diolch yn fawr iawn i Miss Lewis a Miss Rees am warchod y plant. Yr ydym yn hynod o ddiolchgar i fam Ben am drefnu’r diwrnod ar ein cyfer.

 

Well done to Year 2 who danced splendidly in Pontypool on Saturday. We are grateful to Miss Lewis and Miss Rees for looking after the children. Many thanks also to Ben’s mum for organising this event for us.

 

See latest news documents for video.

Top