Menu
Home Page
Home Page

Beth am fod yn Gyfaill Darllen? Could you be a reading buddy?

Mae pamffled wedi mynd adref eisoes at rieni. Croesawn unrhyw un i helpu darllen yn y Gymraeg neu's Saesneg. Mae angen i chi ddilyn y wybodaeth ar y pamffled yn hytrach na mynd trwy'r ysgol yn y lle cyntaf. Diolch!

A leaflet has already been sent home with parents. We would welcome help with reading in English and Welsh. Please follow the contact point on the leaflet in the first instant and not the school. Thank you!

Top