Menu
Home Page
Home Page

Arlunydd y flwyddyn 2012 / Gwent Young Artist Of The Year 2012

Llongyfarchiadau mawr i Eufemia Tolcher-Goldwyn, Jacob Moores-Morgan, Mysty-Blw Evans, Leah McCann,. Cari Trayhern a Michaela Warne am gyrraedd rownd derfynol cystadleuaeth arlunydd ifanc Gwent. Daeth Jacob yn ail yn ei oedran ef ac mae pob un ohonyn nhw wedi gwneud yn wych!

We congratulate Eufemia Tolcher-Goldwyn, Jacob Moores-Morgan, Mysty-Blw Evans, Leah McCann, Cari Trayhern and Michaela Warne for been shortlisted for the Gwent Young Artist Of The Year Award 2012. Everyone did exceptionally well and Jacob was runner up in his age group.
Top