Menu
Home Page
Home Page

Ail Faner Werdd / Second Green Flag Award

Mae Ysgol Bryn Onnen newydd ennill ei hail Faner Werdd am fod yn eco-ysgol. Roedd yr aseswyr wedi synu ar yr ochr orau gyda chyfraniadau'r Eco bwyllgor a gyda faint o ailgylchu sydd yn digwydd ar draws yr ysgol. Roedd yr aseswyr hefyd yn hoffi sut mae'r ysgol gyfan yn arbed trydan a phapur. Yn ogystal a hynny roedd gan yr Eco-bwyllgor weledigaeth glir o sut i barhau i wella Ysgol Bryn Onnen yn y dyfodol. Diolch yn fawr i holl blant  a staff yr ysgol - yn enwedig Mr. Rees am y gwaith caled gyda'r Eco bwyllgor.

Ysgol Bryn Onnen has won its second Green Flag Award for being ac eco - friendly school. The independent assessors were impressed with the contributions of the Eco-council as well as the number of recycling initiatives across the whole school. They also liked the way the school reduces it use of paper and electricity consumption. In addition to all of this the assesors thought that the Eco-council had a clear vision for further improvements to Ysgol Bryn Onnen. Many thanks to all children and staff at the school, especially Mr. Rees who has helped the Eco- council during the year.
 
Top