Menu
Home Page
Home Page

Masnach Deg / Fairtrade

Eleni mae Ysgol Bryn Onnen yn gobeithio ennill statws fel ysgol masnach deg. Cyn bo hir  - Ar y 6ed o Fawrth  - fel rhan o Bythefnos Masnach deg byddwn yn cynnal Ffair Masnach deg yn yr ysgol. Bydd pob dosbarth wedi creu rhywbeth i werthu  ac edrychwn am eich cefnogaeth. Bydd llawer o bethau blasus i  fwyta a pethau i'w prynu. Rydym yn diolch i archfarchnad y Co-op ym Mlaenafon a Garndiffaith am ein helpu ni drwy ddod a stondin, cynnig nwyddau  a gwobr raffl hael. Bydd stondin gan y Veg box yna hefyd 

This year , as a school , we hope to gain Fair trade status. during fair trade fortnight , we shall be holding a fair trade fair. This will be on 6th of march in school. we are very grateful to the Cooperative Stores in Blaenafon and Garndifffaith for their generous support with refreshments, goods to sell and a lovely raffle Prize.. Every class will be making something to sell . So come along and support us and find out more about fair trade. The garnsychan veg box scheme will also have a stall present as hopefully pupoils in year 6 will soon be starting their own enterprise scheme !! Watch this space .......
Top