Menu
Home Page
Home Page

Llynnoedd Garn/Garn Lakes

Aethon ni ar drip i Lynnoedd Garn, ger Blaenafon, i gymryd rhan mewn cyfres o weithgareddau awyr agored.  Yn gyntaf casglon ni brigau o'r coedwig cyn cynnal tan a choginio 'marshmallows'.  Nesaf aethon ni i un o'r llynnoedd a physgota am greaduriaid bach.  Ar ol cinio aethon ni am dro i gasglu sbwriel.  Yn olaf cerddon ni lan y mynydd a chwilion ni am drychfilod.

We went on a trip to Garn lakes, near Blaenavon, to take part in a series of outdoor activities.  First we collected wood from the woods and used it to make a fire and cook marshmallow's.  Next we went to one of the lakes to do some pond dipping and we caught some weird and wonderfull creatures.  After lunch we went for a walk to collect rubbish from the surrounding area.  Finally we climbed up a mountain and went on a bug hunt.  We had a brilliant day.
Top