Menu
Home Page
Home Page

Gwybodaeth Allweddol / Key Information

Dyma rai dogfenau pwysig. Os hoffech gopi caled neu fynediad at ddogfen nad ydy hi yma, cysylltwch a'r ysgol.

 

Here are some key documents. If you would like a hard copy or access to other public documents please contact the school directly.

Prospectws (fersiwn dros dro) - prospectus(temporary version)

Polisi Cwynion - Complaints policy

Caniatad TGCh - ICT appropriate use policy

Polisi diogelu plant - Safeguarding policy

Top