Menu
Home Page
Home Page

Gwybodaeth Allweddol / Key Information

PL grant mid-year review. Adolygiad o'r cynllun grant PL

Cynllun gwariant grantiau - planned grant spending

Dyma rai dogfenau pwysig. Os hoffech gopi caled neu fynediad at ddogfen nad ydy hi yma, cysylltwch a'r ysgol.

 

Here are some key documents. If you would like a hard copy or access to other public documents please contact the school directly.

Prospectws (fersiwn dros dro) - prospectus(temporary version)

Polisi Cwynion - Complaints policy

Caniatad TGCh - ICT appropriate use policy

Polisi diogelu plant - Safeguarding policy

Cynllun datblygu ysgol - School Development Plan

Top