Menu
Home Page
Home Page

Gwneud bara!!!

Y tymor hwn mae blwyddyn 5 wedi defnyddio'r olwyn TASC er mwyn gwneud bara gyda gwahanol cynhwysion. 

Mae rhai wedi ychwanegu cyri, lliw bwyd, siocled, bisgedi a chaws ac maen rhaid i fi ddweud roedd y bara cyri yn flasus iawn!!!!!

This term, year 5 have been using the TASC wheel to make bread with different ingredients.

Some have added curry powder, food colouring, chocolate, biscuits and cheese and I have to say that the curry bread was very tasty!!!
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Top