Menu
Home Page
Home Page

Gweithgareddau Mathemateg / Maths Activities

Rydyn ni wedi bod yn brysur yn dysgu ein rhifau a dysgu beth sy'n fawr neu'n fach......

We have been busy learning our numbers and learning about the difference between big and small.....
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Top