Menu
Home Page
Home Page

Gwehyddu/Weaving

I ddechrau edrychon ni ar liwiau poeth ac oer a sut mae awduron fel Van Gough a Kyffin Williams yn defnyddio'r lliwiau i greu awyrgylch. Wedyn cawson ni'r cyfle i arbrofi gyda'r lliwiau i greu lluniau abstract a streipiog gan newid y ton. I orffen defnyddion ni ein sgiliau i wehyddu mewn llinellau syth.

To begin our project we discussed hot and cold colours and how artists like Van gough and Kyffin Williams use them to create the mood in their artwork. Then we had the chance to experiment by painting abstract and stripey pictures whilst using different tones of colour. To finish we used the skills we had learned to weave in straight lines.

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Top