Menu
Home Page
Home Page

Gwehyddu/Weaving

I ddechrau edrychon ni ar liwiau poeth ac oer a sut mae awduron fel Van Gough a Kyffin Williams yn defnyddio'r lliwiau i greu awyrgylch. Wedyn cawson ni'r cyfle i arbrofi gyda'r lliwiau i greu lluniau abstract a streipiog gan newid y ton. I orffen defnyddion ni ein sgiliau i wehyddu mewn llinellau syth.

To begin our project we discussed hot and cold colours and how artists like Van gough and Kyffin Williams use them to create the mood in their artwork. Then we had the chance to experiment by painting abstract and stripey pictures whilst using different tones of colour. To finish we used the skills we had learned to weave in straight lines.

Top