Menu
Home Page
Home Page

Gwasanaethau Masnach deg

Yn ystod pythefnos masnach Deg rydym wedi bod yn ffodus i gael dau ymwelydd i fewn i gymryd gwasanaethau.Daeth mrs Clatworthy i fewn i son am ba mor bell mae'n brecwast wedi teithio er mwyn cyrraedd y bwrdd, ynghyd a pa mor bwysig yw hi bod ffermwyr yn cael pris teg am eu cynnyrch. Daeth John i siarad am ddewisiadau y gallwn ni wneud, a thrwy ddewis nwyddau masnach deg - rydym yn helpu pobl mewn gwledydd eraill. Diolch i'r ddau ohonynt .
During fairtrade fortnight Mrs Clatworthy and John both came in to take asssemblies. We learnt that our breakfast comes from all over the world and how important it is for the producers to be paid fairly. John took us through some choices - and how important it is to think of others when we make these choices. When we choose fairtrade goods we know that producers are paid fairly and not taken advantage of. Here are some pictures of Mrs Clatworthy's assembly.
Top