Menu
Home Page
Home Page

Gwaith Cartref

Gwaith cartref Iaith erbyn 8/1/15
Trowch y geiriau i’r ferf gryno.
ais       aist    odd      om     och      on

Tanlinellwch y ferf a newid I’r ferf gryno
1.         Roeddwn i wedi mynd i’r siop.
2.         Roedden nhw wedi gweld y ffilm.
3.         Roeddet ti wedi mynd i’r ysgol.
4.         Roedd Fred wedi bwyta cacen.
5.         Roedd Rhian wedi anwybyddu fy nghyfarwyddiadau.

Nawr gwella pob un brawddegau. Gallech wneud hwn trwy ychwanegu: adferfau, ansoddeiriau, amser, gwybodaeth ychwanegol.
Top