Menu
Home Page
Home Page

Gwaith Cartref / Homework!

Design a poster to inform what ICT skills you use in your work.

Pa sgiliau TGCh wyt ti'n defnyddio yn dy waith?

Am beth wyt ti'n defnyddio'r technoleg?

Lluniau a datganiadau: Rwy'n defnyddio__________ i__________.

Top