Menu
Home Page
Home Page

Gwaith Cartref / Homework

Dyma'r rhestr sillafu ar gyfer yr wythnos yn dechrau' r :
Here is the spelling list for the week beginning:

11/3/13

Mae'n rhaid dysgu'r geiriau a defnyddio pob un mewn brawddeg, e.e. os mae yna 10 gair, rwy'n disgwyl gweld 10 brawddeg. Mae angen dod a llyfrau gwaith cartref yn ol i'r ysgol ar ddydd Gwener (16/3/13).
Your child must learn these spellings and write sentences containg them e.g. if there are 10 words, then I expect to see 10 sentences. The homework books are to be returned to school on Friday (16/3/13)


Fioled a Gwyrdd
1.     abandoned
2.     original
3.     familiar
4.     generally
5.     generous
6.     description
7.     frightening
8.     business
9.     stationary
10.           category
11.           poisonous
12.           dictionary
13.           easily
14.           difference
15.           different
16.           deafening
17.           definite
18.           definitely

Aur a Glas
1.           water
2.           these
3.           again
4.           I’ll
5.           soon
6.           want
7.           round
8.           night
9.           over
10.      small
11.      shouted
12.      first
13.      wanted
14.      other
15.      where
16.      eat
17.      our
18.      around
Top