Menu
Home Page
Home Page

Ein Targedau / Our Targets

To speak Welsh outside of the classroom.

Siarad Cymraeg tu allan o’r dosbarth.

 

To use technology through Welsh.

Defnyddio technoleg trwy gyfrwng y Gymraeg.

 

To listen to Welsh music.

Gwrando ar gerddoriaeth Cymraeg.

 

To watch Welsh programmes on

S4C or the internet.

Gwylio rhaglenni Cymraeg ar S4C neu’r we.

 

Top