Menu
Home Page
Home Page

Ein Ffair Masnach Deg - Our Fairtrade fair

Diolch yn fawr i bawb a ddaeth i gefnogi ac a helpodd yn y Ffair . Llwyddon ni godi dros £280 punt tuag at elusennau dwr yn Affrica. Diolch yn arbennig i'r athrawon a helpodd ac i'ddisgyblion blwyddyn 3,4,5,6,a helpodd ar y stondinau . Mae lluniau'r ffair yn y dudalen newyddion.
Thanks to everyone who helped us raise over £280 towards water projects in Africa. A special thanks to all who helpedon the night, the staff and junior pupils who helped with the selling. A big thank you to the local Co-ops in Blaenafon and Garndiffaith who donated hampers to raffle, goods to sell and tea for us to provide refreshments.
Top