Menu
Home Page
Home Page

Ein Ardal Lleol / Our Local Area

Pob dydd Iau rydyn ni yn mynd am dro i'r goedwig lleol.  Rydyn ni wedi dysgu am drychfilod, adar, cynefinoedd a chylchedau bywyd.  Mae dysgu tu fas gymaint o hwyl.

Every Thursday we walk down to the woods to explore the area.  We have studied minibeasts, birds, habitat's and life cycles.  Learning outside is so much fun.
Top