Menu
Home Page
Home Page

Ein Ardal Lleol / Our Local Area

Pob dydd Iau rydyn ni yn mynd am dro i'r goedwig lleol.  Rydyn ni wedi dysgu am drychfilod, adar, cynefinoedd a chylchedau bywyd.  Mae dysgu tu fas gymaint o hwyl.

Every Thursday we walk down to the woods to explore the area.  We have studied minibeasts, birds, habitat's and life cycles.  Learning outside is so much fun.
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Picture 57
Picture 58
Picture 59
Picture 60
Picture 61
Picture 62
Picture 63
Picture 64
Picture 65
Picture 66
Picture 67
Picture 68
Picture 69
Picture 70
Picture 71
Picture 72
Picture 73
Top