Menu
Home Page
Home Page

ECO GOD YR YSGOL - OUR ECO CODE

Dyma'r ardaloedd byddwn yn gweithio arnynt yn ystod y flwyddyn 
These are the areas we shall be looking at this year
 

YR ECO GÔD

  
·     Rydym yn ail ddefnyddio ac ailgylchu papur.
      We re -use and recycle paper
·     Rydym yn ailgylchu , batris,poteli plastig,hen ddillad a defnydd.
      We recycle batteries,plastic bottles.oldclean clothing and materials
·     Rydym yn rhoi sbwriel yn y bin. We put litter in the bin .
·     Rydym yn compostio ffrwythau. We compost all our fruit waste .
·     Rydym yn trio arbed ynni. We try our best to conserve energy .
·     Rydym eisiau bod yn Ysgol Masnach Deg. We want to be a fair trade school this year .
 
·     Rydym yn gofalu am dir yr ysgol a’n cynefin. We look after the school grounds and our environment .
Top