Menu
Home Page
Home Page

DYMA'R PWYLLGOR ECO - THIS IS OUR ECO COMMITTEE.

O flwyddyn dau i fyny mae gennym ddau gynrychiolydd o bob dosbarth. Y pwyllgor eco sydd hefyd yn llywio ein hymdrech i fod yn ysgol masnach deg 

From year 2 upwards we have to representatives from each class. We are also the steering group for Fair trade in School

YR AELODAU  - THE MEMBERS
 

Tia Perry, Kane Davies, Nell Bridges, Evan Stead, Lewis Windsor, Jessica Seabourn , Thomas Huish Blount, Sam Roderick , Siani Theobold, Harri Creighton, Evan Appleby, Rhiannon Belfield.

Top