Menu
Home Page
Home Page

Dylunio a Thechnoleg

Adeiladon lochesau bom trwy ddefnyddio pren. Roedd rhiad mesur yn ofalus a thorri yn ofalus! Defnyddion drionglau i gryfhau ein strwythurau!

We built bomb shelters using wood. We had to measure and saw carefully! We used triangles to make the structures stronger!
Top