Menu
Home Page
Home Page

Dylunio a Thechnoleg

Adeiladon lochesau bom trwy ddefnyddio pren. Roedd rhiad mesur yn ofalus a thorri yn ofalus! Defnyddion drionglau i gryfhau ein strwythurau!

We built bomb shelters using wood. We had to measure and saw carefully! We used triangles to make the structures stronger!
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Picture 13
Picture 14
Picture 15
Picture 16
Picture 17
Picture 18
Picture 19
Picture 20
Picture 21
Picture 22
Picture 23
Picture 24
Picture 25
Picture 26
Picture 27
Picture 28
Picture 29
Picture 30
Picture 31
Picture 32
Picture 33
Picture 34
Picture 35
Picture 36
Picture 37
Picture 38
Picture 39
Picture 40
Picture 41
Picture 42
Picture 43
Picture 44
Picture 45
Picture 46
Picture 47
Picture 48
Picture 49
Picture 50
Picture 51
Picture 52
Picture 53
Picture 54
Picture 55
Picture 56
Top