Menu
Home Page
Home Page

Dylunio a Thechnoleg - Design and Technology

Dyma ni yn creu, cynllunio a addurno ein cerbydau yn y dosbarth.
Here we are planning, creating and decorating our carts in Class
Picture 1 Decorating our carts - Addurno ein cerbydau
Picture 2 Decorating our carts - Addurno ein cerbydau
Picture 3 Planning our work - Cynllunio ein gwaith
Picture 4 Planning our work - Cynllunio ein gwaith
Picture 5 Planning our work - Cynllunio ein gwaith
Picture 6 Creating our carts - Creu ein cerbydau
Picture 7 Creating our carts - Creu ein cerbydau
Picture 8 Creating our carts - Creu ein cerbydau
Picture 9 Creating our carts - Creu ein cerbydau
Top