Menu
Home Page
Home Page

Dylunio a Thechnoleg - Design and Technology

Dyma ni yn creu, cynllunio a addurno ein cerbydau yn y dosbarth.
Here we are planning, creating and decorating our carts in Class
Decorating our carts - Addurno ein cerbydau
Decorating our carts - Addurno ein cerbydau
Planning our work - Cynllunio ein gwaith
Planning our work - Cynllunio ein gwaith
Planning our work - Cynllunio ein gwaith
Creating our carts - Creu ein cerbydau
Creating our carts - Creu ein cerbydau
Creating our carts - Creu ein cerbydau
Creating our carts - Creu ein cerbydau
Top