Menu
Home Page
Home Page

Diogelu - Safeguarding

Fel ysgol mae diogelu pob disgybl yn ran holl bwysig o'n gwaith. Yn yr adran yma mae gwybodaeth am sut y byddwn yn diogelu ein disgyblion a beth iw  wneud os ydych yn gofidio am blentyn.

 

As a school we are committed to the safeguarding of all of our pupils. In this section you will find information about how we keep pupils safe and what to do if you have a concern.

Polisi diogelu plant - Safeguarding policy

Gwybodaeth diogelu - safeguarding information

Top