Menu
Home Page
Home Page

Digwyddiadau / Events

15 /10 /19 -  Diwrnod Shwmae Su'mae / Shwmae Su'mae Day

http://www.shwmae.cymru/?lang=en

15 / 10 /19 - Gweithgareddau "Joio'r Gymraeg" Blwyddyn 1 / "Enjoying Welsh" Activities for Year 1

15 /10 / 19 - Disgo Cymraeg CA2 / Welsh Disco KS2

22 / 10 / 19 - Cyfarfod Pwyllgor y Siarter Iaith /  Commitee meeting for the Welsh Language Charter

24 / 10 /19 Gweithgareddau "Joio'r Gymraeg" Blwyddyn 6 / "Enjoying Welsh" Activities for Year 6

 

Top