Menu
Home Page
Home Page

Croeso / Welcome

Welcome to Ysgol Bryn Onnen!


Ysgol Bryn Onnen is located in the Varteg, Pontypool and is the Welsh medium primary school that serves the north of Torfaen. Our catchment area extends from Pontypool to Blaenavon. We are a very hard-working and caring school that places an emphasis on family values and ensuring that every child receives the best education possible. Everyone who visits the school comments on its welcoming and safe environment as well as the lovely atmosphere that can be sensed all over the school. Children are put at the forefront of everything we do at Ysgol Bryn Onnen and we are extremely proud of every single pupil and his / her achievements and contributions ! Ysgol Bryn Onnen has achieved much success in recent years with sport, art and craft, dancing and Eco values. We are also a Fairtrade School and have achieved the Active Mark award for excellent in PE.
We are a busy but friendly school, with lots going on. This website aims to give you a taster of the school, as well as providing regular updated information for both parents and pupils.

We hope that you enjoy your visit to our website, and that you find any information you are looking for. Please feel free to leave comments in the Guestbook, or contact the school direct with any queries you may have.

Thank you for visiting!


Croeso i Ysgol Bryn Onnen!


Lleolir Ysgol Bryn Onnen yn y Farteg, Pontypool. Mae'r ysgol yn gwasanaethu gogledd Torfaen ac mae'r dalgylch yn estyn o Bontypwl i Flaenafon. Yr ydym yn ysgol sydd yn gweithio'n galed iawn ac yn un sydd yn hynod o ofalgar. Yn Ysgol Bryn Onne rhoddir pwyslais ar egwyddorion teuluol a sicrhau bod pob plentyn yn derbyn yr addysg orau bosib. Mae pob ymwelydd i'r ysgol yn nodi awyrgylch ddiogel a chroesawgar yr ysgol ac yn nodi'r ethos o gymuned sydd yn treiddio drwy'r holl ysgol.  Mae'r plant yn chwarae rol flaengar yn yr ysgol ac rydym ym ymfalchio ymhob un plentyn yn yr ysgol.  Yn ystod y blynyddoedd diweddar mae Ysgol Bryn Onnen wedi cael llwyddiant ysgubol ym meysydd chwaraeon, celf a chrefft, dawnsio ac ysgolion eco. Yr ydym yn Ysgol Fasnech Deg a hefyd wedi ennill Gwobr Active Mark am ragoriaeth yn Ymarfer Corff.
Yr ydym yn ysgol brysur ond cyfeillgar. Defnyddiwch ein gwefan newydd i gael blas ar fywyd Ysgol Bryn Onnen ynghyd a chael wybodaeth ar gyfer plant a rhieni.

Yr ydym yn gobeithio y byddwch yn mwynhau ein gwefan. Mae croeso i chi adael sylwadau yn y Llyfr Ymwelwyr neu gysylltu yn uniongyrchol a'r ysgol.

 

Top