Menu
Home Page
Home Page

Croeso / Welcome

Neges gan y Pennaeth

 

Yma yn Ysgol Bryn Onnen ein bwriad yw magu disgyblion sydd a'r sgiliau a rhinweddau fydd yn angenrheidiol ar gyfer bywyd yng nghanol yr unfed ganrif ar hugain. 

Wrth wneud hyn nid ydyn yn cyfyngu at ddatblygu disgyblion yn academaidd yn unig ond yn hytrach datblygu pobl ifanc iachus a gwybodus all gyfranu at y gymdeithas y maent yn byw ynddi.

 

Mae'r ysgol yn ymrwymo at hyrwyddo yr Iaith Gymraeg, treftadaeth a diwylliant Cymru.

 

Os hoffech ymweld a'r ysgol mae pob croeso trwy apwyntiad;

01495 772284

head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk 


 


A word from the Headteacher


Our aim at Ysgol Bryn Onnen is to nurture pupils who have the skills and characteristics needed for life in the 21st century. 

We take pride in  how pupils develop during their time at our school; this isn't limited to their academic development, but aims at developing young people we can be proud of who are healthy and ethical contributors to the community.

The school is committed to promoting all aspects of Welsh language, culture and heritage; particularly in the local area.

 

Visits to the school by prospective parents are welcomed. Appointments can be arranged over the phone 01495 772284 or via email head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk.

Top