Menu
Home Page
Home Page

Compostio / Composting

Yr ydym newydd ddechrau compostio ffrwythau a llysiau yn yr ysgol. Diolch i Mrs. Langford am i bin!

We have recently started to compost fruit and vegetables at the school. Thanks to Mrs. Langford for the bin!
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Top