Menu
Home Page
Home Page

Blwyddyn 6 yn gofalu am ein planed !! Year 6 Planet protectors!!

Bu blwyddyn 6 yn brysur yn casglu sbwriel tu fas i'r ysgol , casglon nhw dau lond bag enfawr . Year 6  have been busy collecting rubbish from outside the school grounds. They filled two large sacks!
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6
Picture 7
Picture 8
Picture 9
Picture 10
Picture 11
Picture 12
Top