Menu
Home Page
Home Page

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Rees

Ein ymweliad i Sain Ffagan/ Our visit to Saint Ffagans

Dyma ni yn cwrdd a Beti Bwt!  Dysgon ni am sut roedd pobl yn golchi dillad amser maith yn ôl.  
Here we are meeting Beti Bwt!  We learnt about how people washed their clothes a long time ago.
Top