Menu
Home Page
Home Page

Blwyddyn 1 / Year 1 - Miss Rees

Ein ymweliad i Sain Ffagan/ Our visit to Saint Ffagans

Dyma ni yn cwrdd a Beti Bwt!  Dysgon ni am sut roedd pobl yn golchi dillad amser maith yn ôl.  
Here we are meeting Beti Bwt!  We learnt about how people washed their clothes a long time ago.
Cwrdd a Beti Bwt!
Mae angen sychu'r blwmers gyda'r mangl.
Blwmers mamgu!
O mae'n drwm!
Rhaid bod yn gryf iawn!
Troi a throi gyda'r doli.
Mae'r blwmers yn lan!
Top