top of page

Staff yr Ysgol
School Staff

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mr. Rhys ap Gwyn

Pennaeth | Head Teacher

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mr. Dafydd Evans

Dirprwy Bennaeth | Deputy Head Teacher

Arweinydd Cam Cynnydd 3 | Progress Stage 3 Lead

Athro Blwyddyn 5 | Year 5 Teacher

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mrs. Sara Meredith-Woods

Arweinydd Cam Cynnydd 2 | Progress Stage 2 Lead 

Athrawes Blwyddyn 6 | Year 6 Teacher

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mrs. Emma Pawson-Williams

Arweinydd Cam Cynnydd 1 | Progress Stage 1 Lead

Athrawes Dosbarth Derbyn | Reception Class Teacher

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mrs. Thea Simons

CADY (Cydlynydd Addysg Dysgu Ychwanegol) | ALNCo (Additional Learning Needs Co-Ordinator

Athrawes Blwyddyn 2 | Year 2 Teacher

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Miss Stephanie Bassett

Athrawes | Teacher

 

Athrawes Meithrin | Nursery Teacher

Cydlynydd Siarter Iaith | Siarter Iaith coordinator

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Miss Hannah Munkley

Athrawes | Teacher

Athrawes Blwyddyn 1 | Year 1 Teacher

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Miss Aimee Sheppard

Athrawes | Teacher

Athrawes Blwyddyn 3 | Year 3 Teacher

Cydlynydd yr Eco-Bwyllgor | Co-ordinator of the Eco-Committee

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mr. Paul Lucas

Athro | Teacher

Athro Blwyddyn 4 | Year 4 Teacher

Cydlynydd Maes Dysgu a Phrofiad Mathemateg a Rhifedd | Mathematics and Numeracy Learning and Experience Area Co-ordinator

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mrs. Kirsty Rome

Eilydd CADY (Cydlynydd Addysg Dysgu Ychwanegol)  | Deputy ALNCO (Additional Learning Needs Co-Ordinator)

Athrawes CPA | PPA Teacher

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mrs. Rebeca Jones

Athrawes | Teacher

Athrawes CPA | PPA Teacher

Cydlynydd Addysgeg Dysgu Digidol Digital Learning Pedagogy Coordinator

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Miss Maddie Jones

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Blwyddyn 5 | Year 5

Ymyrraeth | Intervention

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Miss Shelby Long

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Ymyrraeth | Intervention

Cydlynydd Heddlu Bach | Heddlu Bach Coordinator

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mrs. Lindsay Brown

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Cymorth 1:1 | 1:1 Support

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mrs. Karren Williams

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Meithrin | Nursery

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mrs Millie Smith

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Dosbarth Derbyn | Reception Class

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Miss Olivia Archer

Cynorthwyydd Dysgu | Teaching Assistant

Blwyddyn 2 | Year 2

Cydlynydd Offer Dysgu Digidol | Digital Learning Tools Coordinator

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Miss Amy Whiting

Swyddog Cefnogi Swyddfa | Office Support

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Miss Ann Stanley

Swyddog Cefnogi Swyddfa | Office Support

portret_silhueta_m-260x_.jpg

Mrs Julie Hancock

Rheolwr Safle | Site Manager

Ysgol Bryn Onnen, Y Farteg, Pontypwl, Torfaen, NP4 7RT
Ffon -Telephone: 01495 772284
E-bost - Email: head.ysgolbrynonnen@torfaen.gov.uk

bottom of page